VD

"Daglig ledare"

Vi söker just nu en VD som skall verka såsom det ibland uttrycks i Norge, som daglig ledare av företagsverksamhet utifrån den ort där företaget idag bedriver såväl produktion som övrig företagsverksamhet.

Företaget är mycket framgångsrikt och har fått många utmärkelser samt utnämningar i kända affärstidningar. Familjeägt och verkar såväl nationellt som internationellt. Har alltid haft en god lönsamhet och omsätter strax över 200 MSEK baserat på ett femtiotal medarbetare.

Du som ledare skall svara för företagets strategi och verka för ett starkt humankapital vilket bl.a. bidrar till god effektivitet i affärsprocesserna som du styr och optimerar löpande. Den nationella och internationella affären har idag starkt ledda verksamheter så ditt fokus blir att tillsammans med dessa ledare och andra ledare, att säkra fortsatt stark lönsam tillväxt. Viktigt är att kunna vara på plats i "Småland regionen" så du bör bo söder om Jönköpings men norr om Karlshamn.

Troligen har du ett stark intresse för att utveckla väl fungerande organisatoriska processer, stärka medarbetare i kultur och värderingar samt vara lite av huvud koordinator för skräddasydda och kvalitativa affärs genomföranden.

Vi tror att du bor geografiskt rätt, gärna talar tyska, trivs i att vara lite av administrativ VD, erfarenhet från samhällsbyggnad och/eller fastigheter eller industriell bakgrund och är starkt resultat orienterad.

Nyfiken? Slå en signal till Björn Häggqvist på tfn 0705401910 eller skicka ett mail till bjorn@executive.se. Lämna gärna en ansökan med CV när du läst denna korta beskrivande "aptitretare".