Protan är en norskägd industrikoncern som är världsledande inom membranteknologi. Vi utvecklar och levererar takduk och tätskikt, taksystem, ventilationssystem och tekniska textilier. Vårt huvudkontor finns i Drammen, Norge, och vi har mer än 650 anställda i 15 länder, och en total omsättning på över 1,2 miljarder norska kronor.
Vår största affärsområde är takduk och tätskikt. Vi specialiserar oss även i skräddarsydda, flexiblaventilationskanaler för gruvor och tunnlar. Dessutom levererar vi multifunktionella tekniska textilier för en rad olika områden. Protan är också en av de största takentreprenörer i Norden.

Med över 70 års erfarenhet, har Protan utvecklat innovativa lösningar anpassade för en global marknad och ett krävande klimat. Vi har ett tätt samarbete med våra kunder och leverantörer för att vara i spetsen för teknik, miljö och kompetens. Detta ger oss en unik erfarenhet och insikt somgör att vi kan leverera flexibla, skräddarsydda lösningar anpassade till lokala behov -om vårakunder behöver miljövänliga vattentäta tak, ventilation för 
krävande miljöer eller annat tekniskt skydd.

Bakgrund till uppdraget
Protan Entreprenad AB har ambitioner om att växa på den svenska verksamheten, rimligt antaganden är en expansion mot 200 MSEK under närmasta åren vilket kan ske såväl organiskt som genom mindre förvärv. Den nuvarande distriktschefen för Stockholm/Mälardalen har gått i pension och rekryteringen har för avsikt att tillsätta denna tjänst. Protan Entreprenad AB är ett dotterbolag till Protan AS. Med fyra distrikt/entreprenadavdelningar är Protan Entreprenad AB verksam i Sverige.

Våra avdelningar finns i:
Alingsås (Protan Alingsås Tak AB)
Karlstad (Protan Solsta Tak AB)
Stockholm-Mälardalen (Protan Entreprenad AB Takteknik)
Örebro (Protan Entreprenad AB Lindström Tak)

Omsättningen 2016 kommer att landa närmare 100 MSEK. Vi är totalleverantörer för tätning av exponerade, singeltäckta och sedumtak samt terrasser och av säkra lösningar för radontätning. Vi utför taktätning på nybyggnation och renovering av befintliga tak.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2017.

 

 

Distriktschef Stockholm/Mälardalen


Är du en drivande person, känd för goda ledaregenskaper med lång erfarenhet från Byggbranschen i allmänhet samt kunskap och intresse för takentreprenad, då har vi jobbet för dig.

Vi satsar nu rejält på att växa på den svenska marknaden och du får det övergripande ansvaret att driva affärer, skapa tillväxt, leverera kvalitet samt att coacha ett team erfarna projektledare och takmontörer i Stockholmsområdet. Välkommen till en koncern med en stabil och lönsam verksamhet i över 15 länder samt med stark lokal förankring, placeringsort är Spånga.

Din roll
Du får det övergripande ansvaret för distriktet Stockholm-Mälardalen som då sträcker sig från Nyköping i söder, Uppsala i norr och österut till Örebro och Västerås. I andra delar av landet samverkar du med dina distriktkollegor som finns i Alingsås, Örebro och Karlstad.

Viktiga fokuseringar och ansvar är att bygga vidare och fördjupa relationer med affärsrelationer hos kunder och samarbetspartners. Detta för att du tillsammans med ditt team om 13 personer skall leverera
tillväxt i entreprenadaffären som idag är ca 20 MSEK/år.

Typiska affärsmål baserar sig på såväl kvalitativa som kvantitativa aktiviteter. En årsbudget som baserar sig på existerande kundbas samt tillkommande nyförsäljning. Utöver omsättning och resultatmål så styrs verksamheten naturligtvis på ”KPI” er eller nyckeltal baserade på nöjdkundsindex och gemensamt definierade mål för utförandet. Sammanfattningsvis att de mätbara affärsresultaten är i harmoni med de mer mjuka målen som att teamet fungerar och att beslutade rutiner finns på plats.

Som Distriktschef deltar du i ledningsgruppen för Protan Entreprenad AB som idag utgörs av VD, ekonomichef samt de fyra distriktscheferna. Rollen innehåller mångfald där du som ledare aktivt verkar för goda affärer, såväl nyförsäljning samt att ni som team levererar god kvalité i uppdragen.

Du får många kontakter både med högre beslutfattare och även med operativa beslutpåverkare inom våra kunders organisationer. Rollen är med andra ord bred och omväxlande. Du kommer att möta kunder med olika behov och ställas inför varierande frågeställningar. Dessutom kommer du att driva team som jobbar med era kunder, där flera olika kompetenser finns representerade. Allt för att ge bästa möjliga service.


Vi erbjuder dig
Ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete i en positiv och ödmjuk miljö där vi har ”hög höjd till taket” för stark framgång. Du får stora möjligheter att utveckla dina ledaregenskaper och att växa genom samarbeten med erfarna kollegor. Du blir verksam på ett företag som strävar efter att vara föregångare i branschen, och en del av ett team som består av ambitiösa, engagerade och inspirerande kollegor.

Frihet under ansvar, vilket innebär att du själv planerar hur och var du tillbringar din tid för att säkra att dina åtaganden blir utförda.

Våra värderingar präglar vår vardag och för oss är det viktigt att vi efterlever dessa för att vi såväl internt som externt, skall upplevas såsom dessa uttrycker.

Du erbjuds en spännande utveckling i ett stort globalt företag med nordiska rötter samt ett stimulerande arbete i företagets ledningsgrupp. Du bör också kunna ansvara och följa upp den process som är startad och som syftar till att bygga upp företagets kompetens inom olika områden.

Engagemang
Vi tar ägarskap, vi är kreativa och innovativa, vi är entusiastiska, vi är hungriga efter framgång

Samarbete
Vi uppskattar varandra och visar varandra respekt, vi involverar, vi är säljande, vi kommunicerar.

Kvalitet
Vi är kunskapsrika, vi förstår behovet, vi överträffar förväntningar, vi levererar utan fel.

Ansvar
Vi är pålitliga, vi genomför våra planer, vi lär oss av vår framgång och av våra fel, vi levererar.

Dessa stöds av våra processer och verksamhets system som vi i huvudsak använder vi oss av. M3 för fakturering och ProKALK för beräkningar och tidsunderlag för fakturering via en mobil lösning som samtliga utförare rapporterar via. (Handyman)

En koncern under
snabb tillväxt med allt vad det innebär, produkter och tjänster som är i marknadens framkant och snart med din kompetens som än mer bidrar i vår framgång.


Din kompetensprofil, kunskaper och personliga egenskaper

1. Fokus mot Leverans, hur du stödjer Protans entreprenad verksamhet

·Bygg erfarenhet
·Erfarenhet från PL
·Planlägga, strukturera, kalkylera, ekonomi styrning
·Följa upp, hantera logistik, återkoppling
·Engagerad
·Intresserad av ledarskap och affär
·Lösningsorienterad
·Många bollar i luften
·Stresstålig
·Självgående

2. Fokus mot Ledarskap, hur du agerar som ledare och coach för ditt team
·Har erfarenhet av ledarskap, chef i fältarbete
·Bra coach i sin nuvarande/tidigare roll
·Är ett gott föredöme/bra förebild
·Bygga kultur och kompetens i den egna avdelningen så att denna blir mer självgående och självstyrande
·Strukturerat ledarskap
·Skapar teamanda
·Visionär
·Strateg
·Erfarenhet att leda PL
·Beslutskraftig

3. Fokus mot affären, hur du agerar mot befintliga samt nya kunder och prospekt
·Relationsbyggare/utåtriktad/socialt begåvad
·Förstår kundbehov
·Behärskar Kostnader/Intäkter
·Förstår byggmarknaden
·Lärande
·Innovativ
·Nyfiken
·Nätverk inom bygg
·Resultatorienterad


Meriterande erfarenheter

·Akademisk utbildning
·Erfarenhet från takbranschen
·Entreprenadverksamhet
·Engelska språket

Befattningens villkor
- Enligt separat anställningsavtal och marknadsmässiga villkor.
- Kollektivavtal.
- Bil
- Bonus vilket totalt är 15 % av lön fördelat på totala Entreprenad och eget ansvar.
- Arbetsplatsen är belägen vid Lunda industri område, Gunnebogatan 32 i Spånga.

För mer upplysningar om tjänsten kontakta Anders Åhlström på telefon 072-969 39 58 eller
anders@executive.se.

Sista ansökningsdag är den 28 februari 2017.