Föreningshuset har sedan starten år 1972 varit specialiserat på Föreningsadministration. Det gäller all form av administration, såsom medlemshantering/medlemssystem, ekonomi/bokföring samt kansli.

Med hjälp av Föreningshusets webblösningar kan våra kunder själva administrera medlemmar och föreningsgöromål över Internet. Föreningshuset erbjuder även associerade tjänster, såsom boknings- och betaltjänster över internet.

Föreningshuset har för närvarande över 300 föreningar som kunder, vilket innebär hundratusentals medlemmar. Vårt jobb är att ge dem mer tid till kärnverksamheten. Föreningshuset är en stabil affärspartner med högsta kreditklass av UC. Vi hanterar stora betalflöden och är därmed registrerad betaltjänstleverantör med tillstånd hos Finansinspektionen.

Föreningshuset ska vara Sveriges bästa, och för sina kunder mest värdeskapande, helhetsleverantör av föreningsadministration.

Engagemang i föreningar ger människor en högre livskvalitet. Föreningshuset gör Sverige bättre!

Bakgrund till uppdraget
Föreningshuset är inne i en stark tillväxtfas. Under 2016 växte vår totala förvaltade medlemsdatabas med 25%. Marknaden ökar eftersom det finns ett ökat behov inom den ideella sektorn och vi ser en fortsatt kraftig expansion de kommande åren. Föreningshuset står inför en stor utmaning att möta nuvarande och nya kunders efterfrågan av befintliga tjänster samt utveckling av helt nya affärsområden. Föreningshuset behöver därför omgående anställa personal till samtliga avdelningar.

Föreningshusets har tre verksamhetsområden:

Medlemsadministration
Föreningshusets webbaserade system skapar ordning i föreningarnas medlemsadministration. Tjänsterna ger hög tillgänglighet online för administratör såväl som medlemmar.

Alltid uppdaterade uppgifter i föreningens medlemsregister ger kostnadsbesparingar och ökar samtidigt den tid som engagerade människor kan lägga på kärnverksamheten. Det i sin tur ökar medlemsvärdet.

Kansli
Föreningshusets erfarna kanslipersonal har hand om hela eller delar av Föreningarnas kansli, vilket innebär att föreningarna inte behöver investera i egen personal och egna lokaler. Tack vare vår erfarenhet och vårt effektiva administrativa system kan vi leverera mycket kostnadseffektiva tjänster. Föreningarna får tillgång till alla de resurser och all erfarenhet som vår kansliavdelning har byggt upp under de 20 år som vi levererat denna tjänst. Våra öppettider är generösa, vilket ger en bra service till både styrelse och medlemmar.

Redovisning
Föreningshuset har kunnig personal som är specialiserade på redovisning för ideella föreningar. Med Föreningshuset som partner för ekonomiadministrationen har föreningen alltid tillgång till den kompetens som behövs för skattereglerna inom den ideella sektorn.

Redovisningstjänsterna är integrerade med Föreningshusets medlemshantering samt betaltjänster, vilket väsentligt förenklar styrelsearbetet. Utöver ideella föreningar så har Föreningshuset även företag som kunder.

 

 

Redovisningsekonom


Arbetsuppgifter
På ekonomiavdelningen är vi idag tre stycken medarbetare och vi söker nu ytterligare en person som vill komma och jobba med oss. Den vi letar efter ska, precis som vi, alltid sätta kunden i fokus.

Föreningshuset fungerar som föreningens/företagets egen ekonomiavdelning och utför exempelvis följande arbetsuppgifter;

Löpande bokföring samt avstämningar
Leverantörsfakturor och utbetalningar
Konteringsrutiner och attestregler
Skatt- och momshantering
Löneprocessen inklusive rutiner för tidrapportering
Projektredovisning
Budgetarbete samt uppföljning
Tjänstepensionsrapportering, bland annat mot FORA
Återrapportering till kund
Proaktiv rådgivning i skattefrågor och nya regelverk
Förbereda bokslut

Kompetensprofil
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning med ekonomisk inriktning samt ett par års erfarenhet av bokföring, antingen på ett företags ekonomiavdelning eller på en redovisningsbyrå.

Din personlighet präglas av stor noggrannhet, en hög nivå av serviceinriktning internt såväl som externt mot kunder. Du är strukturerad och värderar en väl fungerande organisation, strukturer och processer. Eftersom omvärlden inte alltid är lika strukturerad och kunnig måste du ha en hög grad av flexibilitet om verkligheten så kräver.

Du tvekar aldrig att hjälpa en kollega eller att ta dig an en arbetsuppgift. Vi hoppas du är trygg i din kompetens och har en vilja att utvecklas i rollen.

Sammanfattande krav på din kompetens och dina personliga egenskaper;
Ekonomisk utbildning
Vana vid skötsel av löpande bokföring, skattedeklarationer, moms, bokslutsförberedande arbete med mera
Vana vid lönearbete, gärna i programvaran Crona Lön från Datavara
Ditt arbetssätt präglas av hög noggrannhet
Du är strukturerad och effektiv
Du har också förmågan att ”ta bollen på uppstuds” och visa hög flexibilitet
Hög stresstålighet
En utåtriktad extern profil och du tycker om att hjälpa kunder och kollegor
Nyfiken i din natur samt vilja att utvecklas
Du är målinriktad och handlingskraftig
Lätt att fokusera samt rak i din kommunikation
Självgående och beslutsmässig
Till din natur är du positiv och entusiastisk
Vi sitter i kontorslandskap och för dig är detta bara positivt

Meritierande erfarenheter
Erfarenhet från föreningsliv och ideella organisationer
Tidigare erfarenhet från bokföringsbyrå

Programvaror
Vi arbetar med olika programvaror från Visma för bokföring.
Datavara (Crona lön) för löner
BL Info för bokslut och skatt.
MS Office paketet, främst excel som stödjande funktion och ekonomisk analys.

Vi erbjuder dig

Engagemang
Engagemang och pålitlighet är kärnan i Föreningshusets verksamhet och drivkraft inom organisationen. Föreningshuset ger varje individ utrymme och möjlighet att utveckla både sig själv och vår gemensamma plattform för föreningslivet. Engagemang smittar mellan oss och föreningarna.

Samarbete
Föreningshuset är ett företag där samarbete och glädje är ledordet. Det är högt i tak och verksamheten växer tack vare att vi fungerar som ett lag. Vi uppskattar varandra och visar varandra respekt, vi kommunicerar. Vi vill ha de bästa personerna på varje plats för att få ett komplett lag. Vi lär och utvecklas tillsammans. Detta kan bara ske om varje individ kontinuerligt utvecklas i sin roll och lär andra.

Kvalitet
Vi är kunskapsrika, vi förstår behovet från våra kunder, vi försöker alltid överträffa våra kunders förväntningar. Föreningshuset har under flera decenier levererat en plattform för föreningsadministration. Utan kvalitet och långsiktigthet hade detta aldrig varit möjligt.

Ansvar
Föreningshuset är stabilt och pålitligt både mot oss själva och våra föreningar. Vi ansvarar för att föreningar har trygghet och lugn för att fokusera på medlemmarnas intressen. Stabilitet och ansvar ger varje individ i Föreningshuset trygghet och mod att utvecklas och trivas.

Befattningens villkor
Enligt separat anställningsavtal och marknadsmässiga villkor
Kontinuerlig vidareutveckling i form av konferenser eller kurser
Föreningshuset satsar mycket på friskvård och har gemensam träning 1/ggr per vecka samt ytterligare en friskvårdstimme/vecka.
Alla har fri tillgång till en personlig tränare en timme/vecka för att kunna utveckla sin träning från personliga önskemål.
Vi sitter i ljusa fina lokaler i Hammarby Sjöstad.