Föreningshuset har sedan starten år 1972 varit specialiserat på Föreningsadministration. Det gäller all form av administration, såsom medlemshantering/medlemssystem, ekonomi/bokföring samt kansli.

Med hjälp av Föreningshusets webblösningar kan våra kunder själva administrera medlemmar och föreningsgöromål över Internet. Föreningshuset erbjuder även associerade tjänster, såsom boknings- och betaltjänster över internet.

Föreningshuset har för närvarande över 300 föreningar som kunder, vilket innebär hundratusentals medlemmar. Vårt jobb är att ge dem mer tid till kärnverksamheten. Föreningshuset är en stabil affärspartner med högsta kreditklass av UC. Vi hanterar stora betalflöden och är därmed registrerad betaltjänstleverantör med tillstånd hos Finansinspektionen.

Föreningshuset ska vara Sveriges bästa, och för sina kunder mest värdeskapande, helhetsleverantör av föreningsadministration.

Engagemang i föreningar ger människor en högre livskvalitet. Föreningshuset gör Sverige bättre!

Bakgrund till uppdraget
Föreningshuset är inne i en stark tillväxtfas. Under 2016 växte vår totala förvaltade medlemsdatabas med 25%. Marknaden ökar eftersom det finns ett ökat behov inom den ideella sektorn och vi ser en fortsatt kraftig expansion de kommande åren. Föreningshuset står inför en stor utmaning att möta nuvarande och nya kunders efterfrågan av befintliga tjänster samt utveckling av helt nya affärsområden. Föreningshuset behöver därför omgående anställa personal till samtliga avdelningar.

Föreningshusets har tre verksamhetsområden:

Medlemsadministration
Föreningshusets webbaserade system skapar ordning i föreningarnas medlemsadministration. Tjänsterna ger hög tillgänglighet online för administratör såväl som medlemmar.

Alltid uppdaterade uppgifter i föreningens medlemsregister ger kostnadsbesparingar och ökar samtidigt den tid som engagerade människor kan lägga på kärnverksamheten. Det i sin tur ökar medlemsvärdet.

Kansli
Föreningshusets erfarna kanslipersonal har hand om hela eller delar av Föreningarnas kansli, vilket innebär att föreningarna inte behöver investera i egen personal och egna lokaler. Tack vare vår erfarenhet och vårt effektiva administrativa system kan vi leverera mycket kostnadseffektiva tjänster. Föreningarna får tillgång till alla de resurser och all erfarenhet som vår kansliavdelning har byggt upp under de 20 år som vi levererat denna tjänst. Våra öppettider är generösa, vilket ger en bra service till både styrelse och medlemmar.

Redovisning
Föreningshuset har kunnig personal som är specialiserade på redovisning för ideella föreningar. Med Föreningshuset som partner för ekonomiadministrationen har föreningen alltid tillgång till den kompetens som behövs för skattereglerna inom den ideella sektorn.

Redovisningstjänsterna är integrerade med Föreningshusets medlemshantering samt betaltjänster, vilket väsentligt förenklar styrelsearbetet. Utöver ideella föreningar så har Föreningshuset även företag som kunder.

 

 

Senior systemutvecklare .NET


I Föreningshusets satsning på att bygga nästa generations plattform för svenskt föreningsliv söker vi nu en senior systemutvecklare.

Föreningshuset expanderar kraftigt och söker fler utvecklare till vårt team för att skapa nästa generations mjukvara för föreningslivet. Du kommer att vara del i ett kreativt utvecklingsteam där vi tillsammans arbetar med framtidens plattform.

Din erfarenhet och personliga utveckling kommer ligga till grund för att Föreningshuset ska kunna erbjuda den innovativaste plattformen i framtiden. I din roll kommer du att få arbeta med moderna ramverk och utvecklande arkitekturer, såsom .NET Core, skapande av microservices och APIer för kundintegration.

Du kommer också arbeta mot externa API-kopplingar mot exempelvis Swish och ekonomisystem. Din roll kommer även ta fram Proof of Concept på idéer för att utveckla såväl plattformen som dina och teamets kunskaper. Vi sätter stor vikt på kunskapsutbyte mellan individerna och du kommer både lära av andra och förmedla dina kunskaper till dem..

Vi ser att du har tidigare erfarenhet av att arbeta i Microsofts verktyg (C#, ASP.NET, MS SQL). Du är troligen även bekant med testdriven utveckling och ser det som en naturlig del i ditt arbetsflöde att dokumentera och säkerställa din kod med enhetstester. Vi ser dessutom gärna att du har erfarenhet av att både skapa och integrera mot olika API.

Hos Föreningshuset är vi ett kompakt team med utvecklare där lagarbetet är nyckeln till kvalitet och stabilitet. Vi värderar därför starkt att du gillar att arbeta i lag och tillsammans med oss diskutera fram lösningar som gör svenskt föreningsliv effektivare. Vi har en öppen kultur och dina åsikter är viktiga för teamet.

Meriterande erfarenheter:
Framtagande och specificerande av systemarkitektur i dialog med vårt team
Agila arbetsmetoder såsom Scrum etc.
Driftsättning mot Microsoft Azure eller dylikt.
Utvecklat enligt DDD (Domain Driven Design)

Vi erbjuder dig

Engagemang
Engagemang och pålitlighet är kärnan i Föreningshusets verksamhet och drivkraft inom organisationen. Föreningshuset ger varje individ utrymme och möjlighet att utveckla både sig själv och vår gemensamma plattform för föreningslivet. Engagemang smittar mellan oss och föreningarna.

Samarbete
Föreningshuset är ett företag där samarbete och glädje är ledordet. Det är högt i tak och verksamheten växer tack vare att vi fungerar som ett lag. Vi uppskattar varandra och visar varandra respekt, vi kommunicerar. Vi vill ha de bästa personerna på varje plats för att få ett komplett lag. Vi lär och utvecklas tillsammans. Detta kan bara ske om varje individ kontinuerligt utvecklas i sin roll och lär andra.

Kvalitet
Vi är kunskapsrika, vi förstår behovet från våra kunder, vi försöker alltid överträffa våra kunders förväntningar. Föreningshuset har under flera decenier levererat en plattform för föreningsadministration. Utan kvalitet och långsiktigthet hade detta aldrig varit möjligt.

Ansvar
Föreningshuset är stabilt och pålitligt både mot oss själva och våra föreningar. Vi ansvarar för att föreningar har trygghet och lugn för att fokusera på medlemmarnas intressen. Stabilitet och ansvar ger varje individ i Föreningshuset trygghet och mod att utvecklas och trivas.

Befattningens villkor
Enligt separat anställningsavtal och marknadsmässiga villkor
Kontinuerlig vidareutveckling i form av konferenser eller kurser
Föreningshuset satsar mycket på friskvård och har gemensam träning 1/ggr per vecka samt ytterligare en friskvårdstimme/vecka.
Alla har fri tillgång till en personlig tränare en timme/vecka för att kunna utveckla sin träning från personliga önskemål.
Vi sitter i ljusa fina lokaler i Hammarby Sjöstad.