Internationell koncern, söker HR direktör för sin Nordiska industriella företagsverksamhet.

Världsomspännande koncern med hållbarhet som ansats för bättre infrastrukturell försörjning i våra samhällen, söker HR Direktör till den nordiska företags verksamheten. Verksamheten består idag av tre större affärsområden, omsätter ca 4 mdr och med ca 1400 medarbetare. HR ledarens roll förväntas vara en person som i företagsledningen, verkar för hela bolaget oavsett sitt operativa ansvar. Verkar nära i verksamheten med att utveckla medarbetare för affärens bästa och säkrar att de egna HR medarbetarna utvecklas samt utvecklar processerna för ett väl funktionellt affärsstödjande HR arbete i organisationen. Ökat behöv av att tillgodose lösningar i marknaden ställer nya krav på våra medarbetare och såväl att leva våra värderingar som att säkra att vår kompetens är stark, ställer höga förväntningar på rollen och ledare i företaget.
Vill du veta mer? välkommen att kontakta Bengt Göransson på tfn 070 580 90 01 eller email bengt@executive.se