Välkommen till Executive

Genom att registrera dig hos oss kan du enkelt ansöka till våra publika tjänster. Du kan även registrera ditt CV, som då blir sökbart för oss även till de tjänster vi inte går ut med offentligt. När du har registrerat dig en gång kan du enkelt logga in och ändra uppgifter och uppdatera ditt CV.

Vi kontaktar alla som har registrerat sig för att få en bättre bild av vad just Du är intresserad av. Tänk på att ju mer information du delger om din karriärhistorik, desto större sannolikhet är det att du blir matchad med en aktuell tjänst.

Självklart behandlas all information konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning. Ingen information kommer att delges våra uppdragsgivare eller andra utomstående utan ditt godkännande.

Intresseanmälan

Tack för att du sparar ned din CV och andra profil dokument genom att skapa ett konto hos oss. Därigenom kan du själv revidera dokumenten och vi bevakar löpande ditt intresse på arbetsmarknaden såvida du inte just nu, lämnar din CV för att söka en specifik tjänst.

Du kan alternativt välja att logga in via Linkedin nedan och då hämtas automatiskt den kompetensprofil som du idag har hos dem.

Skapa konto Logga in via LinkedIn

Inloggning

Om du redan har registrerat dig loggar du in här.